LR Partner
Registration

Кодекс за поведение на сътрудници на LR Health & Beauty Systems

Настоящият Кодекс за поведение регулира поведението и отношението на сътрудниците на LR спрямо клиенти, други MLM компании, както и други сътрудници на LR и определя базата за техните коректни взаимоотношения.
Ценностите на LR се изразяват ясно посредством Етичния кодекс.
Той защитава и удовлетворява интересите както на клиентите, така и на сътрудниците на LR, които поддържат устойчивата конкурентоспособност на бизнес модела, продължават дългогодишната традиция и запазват добрата репутация на компанията.

1. Поведение спрямо клиенти

Сътрудниците на LR трябва да предлагат на клиентите възможно най-доброто обслужване. В тази връзка, следните спецификации изискват особен акцент:


1.1. Сътрудниците на LR трябва да използват само ясни и честни методи за продажба.

1.2. На клиентите трябва да бъде предоставяна точна информация за продуктите. Това включва информация за цената, начините за плащане и връщане на продукти, както и правото на отказ от поръчка. Принципното положение е, че такава информация може да се предоставя само в съответствие с официалните изявления на компанията.

1.3. Сътрудниците на LR трябва да спазват личната неприкосновеност на клиента –  продуктова презентация може да се осъществи само след изрично съгласие на клиента. Защитата на личната информация по отношение на клиентите е приоритет.

1.4. Сътрудниците на LR трябва да се отличават с честност. Възползването от неопитност, заболяване, възраст или недостатъчни езикови умения на клиентите е недопустимо.

1.5. Поръчки от клиенти трябва да се обработват своевременно. Доставките трябва пристигат в 14 (четиринадесет) срок, при условие че не е посочена различна дата. При проблеми с доставката клиентът трябва да бъде незабавно информиран.

2. Поведение при процеса на привличане на нови сътрудници

Честност и откритост са ключът към успешно спонсорство.

2.1. Възможностите за печалба и кариера трябва да бъдат представяни вярно при спонсориране.Трябва да се предостави също и информация за евентуални разходи и разноски.

2.2. Примерите за доходи на сътрудници на LR трябва да отговарят на реалността. Гарантиране на точно определени доходи е недопустимо.

2.3. Може да се използва единствено официално публикуваната информация за компанията и продуктите.

2.4. Сътрудници на LR трябва да се въздържат от негативни и увреждащи репутацията изказвания за други MLM компании и техните продукти.

3. Поведение на сътрудници на LR спрямо други сътрудници на LR

Между отделните структури има здравословна, лоялна конкуренция, която се характеризира с взаимно уважение.

Привличане на сътрудници на LR от други структури в същата компания е строго забранено, особено в следните случаи:

  •  Склоняване на сътрудници на LR към забранени промени в структурата чрез обещания като по-добра подкрепа, по-големи възможности в кариерата и др.;
  • Склоняване на сътрудници на LR към нарушаване на договорните отношения, като например чрез фалшиво сътрудничество с т.нар. „подставено лице”;
  • Разпространяване на негативни или унизителни твърдения за други сътрудници;
  • Публичност на спорове е недопустима (вкл. вестници, социални медии или други източници на публична информация).

4. Поведение на сътрудниците на LR спрямо други MLM компании

Всички други MLM компании трябва да се третират с респект.

4.1.  Нелоялно, стратегическо привличане на търговски сътрудници на други MLM компании е неетично и няма да се толерира от LR. Като примери следва да се посочат:

  •  Привличане на цели структури чрез системни контакти с няколко търговски сътрудници;
  • Разпространяване на негативни или унизителни твърдения за тези компании (възможности за печалба, продукти и др.);
  •  Склоняване на търговски сътрудници на други компании към нарушаване на договорните им отношения;
  • Изплащане на възнаграждение при смяна на компанията или обещание за такова;

4.2.  Предупреждения от отделни търговски сътрудници на други MLM компании за предполагаеми антиконкурентни практики няма да бъдат вземани под внимание.

5. Поведение на сътрудниците на LR спрямо компанията като цяло

Сътрудниците на LR трябва да показват лоялност към своята компания.


5.1. Сътрудниците на LR трябва да се отличават с честни и почтени работни методи.
Всяка манипулация на маркетинг плана е неетична и вреди на бизнеса. В това отношение е важно да споменем следните случаи: системни големи поръчки и неоправдано връщане на съответните продукти, нарушаване на конкуренцията чрез продажба на по-ниска цена от тази за сътрудник, например чрез аукциони, манипулации с молбата за сътрудничество и др.


5.2. Сътрудниците на LR трябва да имат лоялно поведение спрямо компанията и да я представляват адекватно и сериозно по всяко време. Те следва да предприемат всички мерки и усилия, за да предотвратят претърпяване на вреди от компанията.

5.3. Общите правила за сътрудничество с LR Health & Beauty Systems са принципите за бизнес дейността на сътрудниците на LR.

6. Имидж на сътрудниците на LR в обществото

Сътрудниците на LR винаги трябва да действат като хора с почтена бизнес дейност.

6.1. Сътрудниците на LR не са служители, действащи от името на LR, както и не са изпълнители. Те не следва и не трябва да създават впечатление, че са в трудово правоотношение с компанията.

6.2. Контактите с пресата, телевизията и радиото са ангажимент на компанията.
Изключения се правят след получаване на одобрение от същата. Запитвания от медиите трябва незабавно да бъдат препратени към PR отдела на LR.
Всички изявления по отношение на компанията и други сътрудници или компании във всички медии (вкл. Facebook и Twitter) също подлежат на задължението за коректност и лоялност. При необходимост следва да се координират с LR.

Кодексът за поведение обвързва всички сътрудници на LR и всеки е длъжен да го спазва.

Защо да избера LR

Ценности
Фирмен автомобилСистема за възнагражденияПризнание
Истории на успеха

Продукти на LR

ZEITGARDПродуктови каталозиАлое ВераMind MasterColostrumMicrosilverDeluxe

LR концепция за знаменитости

Guido Maria KretschmerКристина ФерейраКаролина КурковаБрус Уилис

LR Компанията

РазвитиеДиректни продажбиLR GLOBAL KIDS FUND
Д-р Томас ЩофмелТомас ХойрсенД-р Андреас Лаабс

В мрежа с:

TwitterFacebookXINGLinked inYoutubeInstagram

Член на:

BDDBDIHVKESELDIA

Сътрудничество с:

Mercedes-BenzVolkswagenPorscheDHLIASCSGS INSTITUT
FRESENIUS
DermatestZEITGARD