LR Partner
Registration

Zásady chování pro partnery společnosti LR Health & Beauty Systems, s.r.o.

Tento etický kodex řídí chování a vztah LR-partnerů ke koncovým zákazníkům, k dalším MLM (multi-level marketing) společnostem i vzájemné vztahy mezi partnery samotnými. Představuje pravidla vzájemného férového přístupu.
Kodex rovněž představuje uznání hodnotového systému společnosti LR. Kodex má jak sloužit k ochraně a spokojenosti koncového zákazníka a LR-partnerů, tak pečovat o trvalou konkurenceschopnost obchodního modelu, pokračování v dlouhodobé tradici i o dobrou pověst společnosti.

1. Chování a vystupování vůči koncovým zákazníkům

Partner společnosti LR nabízí koncovým zákazníkům co možná nejlepší servis. V této souvislosti je třeba dbát především na toto:

1.1. LR-partner využívá pouze jednoznačných a férových obchodních postupů.

1.2. Koncovým zákazníkům jsou sdělovány přesné informace o produktech, k nimž patří rovněž informace o cenách, platebních detailech, informace o vrácení zboží a rovněž informace o právu na odvolání. V zásadě smí být podávány pouze takové informace, které odpovídají oficiálním prohlášením společnosti.

1.3. LR-partner respektuje soukromí koncového zákazníka, prezentace produktů smí být realizována pouze tehdy, pokud s ní koncový zákazník výslovně souhlasí. Prioritou je ochrana osobních údajů o koncových zákaznících.

1.4. LR-partneři se vyznačují férovým přístupem. Nevyužívají neznalosti, zdravotních komplikací, stáří nebo nedostatečných vyjadřovacích schopností koncového zákazníka.

1.5. Objednávky od koncových zákazníků jsou zpracovány v co nejkratší době. Dodávka následuje nejpozději během 14 dnů (za předpokladu, že není dohodnut jiný dodací termín). Potíže při zpracování objednávky jsou sděleny koncovému zákazníkovi bez odkladu.

2. Chování a vystupování při získávání nových partnerů

Poctivost a otevřenost jsou klíčem k úspěšnému sponzoringu.

2.1. Při sponzoringu jsou možnosti výdělků a kariérního postupu sdělovány pravdivě. Dotyčný bude upozorněn rovněž na nezbytné náklady a další výdaje.

2.2. Příklady příjmů LR-partnera musejí odpovídat skutečnosti. Nesmí být dávána jakákoli záruka na získání příjmu v určité výši.

2.3. O produktech smějí být poskytovány pouze takové informace, které odpovídají oficiálním údajům a prohlášením společnosti.

2.4. Zakázáno je vyjadřovat se nelichotivě o dalších MLM společnostech a jejich produktech.

3. Chování LR-partnerů vůči sobě

Mezi jednotlivými strukturami panuje zdravá, spravedlivá konkurence, která se vyznačuje vzájemným respektem.


Přetahování partnerů z jiných struktur téže společnosti je přísně zakázáno, v tomto smyslu pak především:

  • Lákání ze strany distributora k neoprávněné změně struktury prostřednictvím slibů o lepší péči, o lepší pracovní příležitosti, atd.
  •  Lákat partnery k porušování smlouvy, jako např. návrh na tichá společenství prostřednictvím tzv. bílých koní.
  • Negativní nebo urážlivá tvrzení o jiných LR-partnerech.
  • Nesrovnalosti nebudou zveřejňovány prostřednictvím médií. (např. tisk, sociální média a jiné veřejné zdroje informací).

4. Chování a vystupování LR-partnerů vůči jiným MLM společnostem

S každou jinou MLM společností jednáme s obezřetností.

4.1. Nečestné strategické přetahování partnerů z jiných MLM společností je neetické a není společností LR tolerováno. V tomto smyslu pak především:

  • Přetahování celých struktur prostřednictvím systematického oslovování více partnerů
  • Negativní nebo urážlivá tvrzení o těchto společnostech (o možnostech výdělku, produktech, atd.).
  • Nabádání partnerů jiných společností k porušování smluv.
  • Platba za „štědrost“ při změně, resp. příslib takové platby.

4.2. Zakázáno je vyhrožovat jednotlivým partnerům jiných MLM společností za údajné protikonkurenční výroky a tvrzení.

 

5. Chování a vystupování LR-partnerů vůči společnosti jako celku

LR-partneři jsou loajální vůči své mateřské společnosti.

5.1. LR-partneři se vyznačují otevřeným, spravedlivým vystupováním.
Jakákoliv manipulace s marketingovým plánem je neetická, ale také výrazně poškozuje společnost. V tomto smyslu je nutné se vyvarovat především: systematickému nákupu ve velké míře a neoprávněným vratkám zakoupeného zboží, porušování hospodářské soutěže prostřednictvím nižších prodejních cen, např. přes aukční servery, manipulací s objednávkami partnerů atp.

5.2. LR-partneři jsou loajální vůči společnosti a reprezentují ji vždy vhodným způsobem a seriózně. Snaží se, pokud je to v jejich moci, aby nepoškodili pověst společnosti.

5.3. Základem pro obchodní jednání LR-partnerů jsou Všeobecné obchodní podmínky společnosti LR Health & Beauty Systems s.r.o.

6. Vystupování LR-partnerů na veřejnosti

LR-partneři vždy vystupují jako seriózní obchodní zástupci

6.1. LR-partneři nejsou ani zaměstnanci ani dodavatelé společnosti. Není jim povoleno vzbuzovat dojem, že zaměstnancem společnosti LR jsou.

6.2. Kontakt s tiskem, TV, rozhlasem má na ve své kompetenci výhradně společnost LR. Výjimky podléhají schválení.
Dotazy a podněty od médií musejí být vždy okamžitě předány tiskovému oddělení společnosti LR. Veškerá vyjádření týkající se společnosti, dalších partnerů či dalších společností v jakémkoliv médiu (vč. Facebooku a Twitteru) podléhají závazku k loajalitě a férovému přístupu. V případě nutnosti je nutno je odsouhlasit společností LR.

Tento etický kodex zásad chování je závazný pro všechny LR-partnery a každý obchodní partner se zavazuje k jeho dodržování.

Proč LR

Hodnoty
Firemní vůzSystém odměňováníUznání
Příběhy úspěchu

Produkty LR

ZEITGARDKatalogy produktůAloe VeraMind MasterColostrumMicrosilverDeluxe

LR koncept hvězd

Guido Maria KretschmerCristina FerreiraKarolina KurkovaBruce Willis

Firma LR

VývojPřímý prodejLR Dětský fond
Dr. Thomas StoffmehlThomas HeursenDr. Andreas Laabs

Networked with:

TwitterFacebookXINGLinked inYoutubeInstagram

Member of:

BDDBDIHVKESELDIA

Cooperation with:

Mercedes-BenzVolkswagenPorscheDHLIASCSGS INSTITUT
FRESENIUS
DermatestZEITGARD