Prohlášení o ochraně dat poskytnutých společnosti LR-Health-Beauty.Systems (LR)

Je pro nás maximálně důležitá ochrana Vašeho soukromí a Vašich osobních údajů. Jedním z důležitých aspektů v rámci naší činnosti je zodpovědné zacházení s Vašimi osobními údaji v souladu s právními normami. K tomu se řadí taktéž detailní prohlášení o tom, které z Vámi poskytnutých údajů archivujeme. Naším cílem je zajištění důvěry a jistoty naší společnosti v té nejvyšší míře. Z toho důvodu bychom Vás tímto rádi informovali o způsobu, míře a účelu shromažďování a použití Vašich osobních údajů.

1. Shromažďování osobních údajů

Prostřednictvím návštěvy přístupných částí těchto internetových stránek bez přihlášení neshromažďujeme, s výjimkou níže uvedených položek, žádné údaje osobního charakteru (např.: jména, adresy, telefonní čísla, emailové adresy nebo IP adresy).

1.1  Vkládání údajů do kontaktního formuláře

Pokud nám přes internetové stránky vyplňujete kontaktní formuláře nebo elektronickou poštou zasíláte údaje o Vás, děje se tak zcela dobrovolně. Tyto údaje archivujeme a zpracováváme proto, abychom mohli reagovat na Vaše dotazy nebo zaslat Vámi požadované informace. Pokud jste projevili zájem stát se smluvním partnerem společnosti LR, budeme Vaše osobní údaje archivovat pro účely vytvoření a provedení Vašeho obchodního profilu, zapracování do odbytového systému společnosti LR a s tím spojené činnosti jakožto smluvního partnera. Pokud máte zájem působit jako smluvní partner v zahraničí, předáváme Vámi poskytnuté osobní údaje našemu zastoupení v zahraničí.

1.2  Etracker / Cookies

Na těchto internetových stránkách  jsou shromažďovány a archivovány údaje prostřednictvím technologií etracker GmbH (www.etracker.com) pro statistické účely. Z údajů je vytvořen pseudonym profilu uživatele. Pro tyto účely mohou být použity cookies. V případě cookies se jedná o krátké textové soubory, které jsou ukládány ve Vašem počítači. Umožňují opětovné rozpoznávání internetového vyhledávače. Údaje shromažďované pomocí technologie etracker, nebudou bez výslovného svolení konkrétní osoby použity k tomu, aby mohl být návštěvník internetových stránek osobně identifikován a díky osobním údajům tak spojován s nositelem pseudonymu. Archivované údaje budou využity výhradně pro statistické účely, jejich poskytování třetím osobám je vyloučeno, ať už ke komerčnímu či nekomerčnímu využití. Shromažďování a archivaci osobních údajů může být kdykoliv do budoucna zamezeno nebo si jednoduše přednastavte svůj vyhledávač tak, aby byly zamítnuty cookies.

1.3  Poskytování údajů třetím stranám

Mimo výše uvedenou výjimku vztahující se na poskytování osobních údajů v rámci kontaktních formulářů, neposkytujeme Vaše osobní údaje třetím stranám. Nerealizujeme v žádném případě ani jakýkoliv obchod s osobními údaji či adresami. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány výhradně naší společností  nebo důvěryhodnou společností, která nám poskytuje informační služby.

2.  Bezpečnost

Zavedli jsem příslušná technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom zamezili neúmyslnému a neoprávněnému vymazání, pozměňování, ztrátě nebo předávání či neoprávněnému zacházení s Vašimi osobními údaji.

3.  Odkazy

Za obsahy odkazů společností či osob, které jsou na našich internetových stránkách, neneseme žádnou zodpovědnost. Upozorňujeme, že v oblasti ochrany Vašich osobních údajů na těchto odkazech jsou platné informace, které jsou na nich uvedené.

4.  Stažení Podmínek o využití osobních údajů

Na této internetové stránce si můžete informace o Ochraně osobních údajů kdykoliv stáhnout. Případné změny Podmínek o využití osobních údajů a informace o Ochraně osobních údajů jsou rovněž k dispozici zde.

5.  Máte další dotazy či podněty?

Vaše dotazy a podněty k tématu Ochrany dat budou vítány. Kontaktujte nás, prosím, na této emailové adrese: datenschutz@lr-health-beauty.systems.

 

LR-Health-Beauty.Systems, verze k 17.06.2019

 

Proč LR

Hodnoty
Firemní vůzSystém odměňováníUznání
Příběhy úspěchu

Produkty LR

Katalogy produktůAloe VeraMind MasterColostrumMicrosilverSeroxPLATINUMDeluxe

LR koncept hvězd

Karolina KurkovaBruce WillisHeidi KlumMarcus SchenkenbergRalf Moeller

Firma LR

VývojPřímý prodejLR Dětský fond
Dr. Jens AbendThomas HeursenDr. Andreas LaabsPatrick SostmannTilo Plöger

Networked with:

TwitterFacebookXINGLinked inYoutubeInstagram

Member of:

BDDBDIHVKESELDIA

Cooperation with:

Mercedes-BenzVolkswagenPorscheDHLIASCSGS INSTITUT
FRESENIUS
Dermatest