LR Partner
Registration

Regler for adfærd for Partnerne hos LR Health & Beauty Systems ApS

Dette regelsæt beskriver adfærd og forhold mellem LR-partner og slutkunden, og andre MLM-virksomheder samt adfærd over for hinanden, og giver en retningslinie for fair omgang med hinanden.
Regelsættet beskriver klart forhold om, hvordan man agerer i forhold til LRs værdigrundlag.
Den skal beskytte og give tilfredshed såvel for slutkunden som for LR-partneren, styrke forretningens konkurrenceevne, videreføre den mangeårige tradition og det gode omdømme. 

1. Adfærd overfor slutkunden

LR-partneren tilbyder slutkunden den bedst mulige service, i denne sammenhæng skal specielt fremhæves:

1.1    LR-partnere benytter kun faire og entydige salgsmetoder.

1.2    Præcise produktinformationer skal være tilgængelige for slutkunden, herunder også prisinformationer, betalings- og reklamationsregler samt henvisning til regler omkring fortrydelsesret. Der må principielt kun videregives informationer, som er i overensstemmelse med virksomhedens officielle udsagn.

1.3    LR-partnere respekterer slutkundens privatliv, en produktfremvisning f.eks. finder kun sted, hvis slutkunden udtrykkelig giver tilsagn herom.Beskyttelse af slutkundens personlige forhold har højeste prioritet.

1.4    LR-partnere udmærker sig gennem fair behandling. De udnytter ikke slutkundens uerfarenhed, sygdom, alder eller utilstrækkelige sprogkundskaber.

1.5    Bestillinger fra slutkunden skal behandles hurtigt. En levering skal ske inden for 14 dage, forudsat at der ikke er aftalt en anden leveringsdato. Problemer i forbindelse med bestillingsafviklingen skal straks meddeles slutkunden. 

2. Adfærd i forbindelse med hvervning af nye kunder

2.1   Ærlighed og åbenhed er nøglen til succesfuld rekruttering.

2.2   Ved rekrutteringen skal indtjenings- og karrieremulighederne fremlægges i henhold til sandheden.

2.3    Der skal henvises til påløbende omkostninger og udgifter.

2.4    Indtjeningseksempler på LR-partnere skal svare til virkeligheden.

2.5    En garanti for en bestemt indkomst må ikke gives.

2.6    Informationer vedr. produkter må kun gives, hvis de er i overensstemmelse med virksomhedens officielle udsagn og informationer.

2.7    Negative og nedsættende udsagn om andre MLM-virksomheder såvel som deres produkter undlades.

3. Adfærd LR-partnere overfor hinanden

Mellem de enkelte strukturer hersker en sund og fair konkurrence, som er præget af gensidig respekt.

3.1 Hvervning af partnere fra andre strukturer i samme virksomhed er forbudt, i denne sammenhæng fremhæves:

  • Friste forhandlerne til forbudt strukturskift, hvor man lover bedre betingelser, bedre karrieremuligheder mv.
  • Friste forhandleren til kontraktbrud, såsom fingeret partnerskab via såkaldte stråmænd.
  • Negative eller nedværdigende udtalelser om andre LR-partnere.

3.2 Uoverensstemmelser føres ikke i offentligheden (f.eks. presse, sociale medier og andre offentlige informationskilder).

4. Adfærd LR-partneren overfor andre MLM-virksomheder

Udvis respekt for enhver anden MLM-forretning.

Illoyal, strategisk hvervning af partnere i andre MLM-virksomheder er uetisk og tolereres ikke af LR, her kan specielt nævnes:

  • Hvervning af hele strukturer gennem systematiske, ulovlige aftaler mellem flere partnere.
  • Negative eller nedværdigende udtalelser omkring disse virksomheder (omkring indtjeningsmuligheder, produkter mv.).
  • Overtale partnere i andre virksomheder til kontraktbrud.
  • Betaling af "dusør" ved et skift, hhv.. lovning på sådanne betalinger.
  • Udstedelse af advarsler til div. partnere fra andre MLM-forretninger vedr. påstået konkurrenceskadelige udtalelser må ikke forekomme.

5. Adfærd LR-partnere overfor hele koncernen

LR-partnere er loyale overfor deres virksomhed.

5.1. LR-partnere udmærker sig ved en sober og fair arbejdsmetode.

5.2 Enhver manipulation af Marketingsplanen er uetisk og i høj grad skadelig for virksomheden. I denne forbindelse kan nævnes: Systematisk opkøb og en ikke berettiget returnering af varer, konkurrenceforvridning pga. salg under indkøbspris f.eks. via auktionssider, manipulation med partner-ansøgninger mv.

5.3 LR-partneren er loyal over for virksomheden og repræsenterer til enhver tid virksomheden på en seriøs og passende måde. Partneren forsøger, så vidt muligt, at holde virksomheden skadefri.

5.4 Retningslinierne for LR-partnernes handel, findes i de generelle forretningsbetingelser for LR Health & Beauty Systems ApS.

6. Optræden LR-partnere i offentligheden

LR-partnere fremstår altid som seriøse erhvervsfolk.


6.1. LR-partnere er hverken LR-medarbejdere eller kontrahent. De giver ikke indtryk af at være ansat hos LR.

6.2. Omgangen med pressen, tv, radio er forbeholdt virksomheden. Undtagelser skal godkendes. Forespørgsler fra ovennævnte medier skal altid og omgående videregives til LR's presseafdeling:

Alle udtalelser omkring virksomheden, andre partnere eller andre virksomheder i alle former for medier (inkl. Facebook, twitter osv.), underligger forpligtigelsen omkring fairness og loyalitet. Skal ved behov afstemmes med LR.

Denne adfærds-kodeks er gældende for alle LR-partnere, og enhver LR-partner er forpligtet til at overholde denne.

Why LR

Values
Company carRemuneration systemRecognition
Success stories

LR products

ZEITGARDProducts cataloguesAloe VeraMind MasterColostrumMicrosilverDeluxe

LR star-concept

Guido Maria KretschmerCristina FerreiraKarolina KurkovaBruce Willis

Company LR

DevelopmentDirect salesLR GLOBAL KIDS FUND
Dr. Thomas StoffmehlThomas HeursenDr. Andreas Laabs

Networked with:

TwitterFacebookXINGLinked inYoutubeInstagram

Member of:

BDDBDIHVKESELDIA

Cooperation with:

Mercedes-BenzVolkswagenPorscheDHLIASCSGS INSTITUT
FRESENIUS
DermatestZEITGARD