LR Partner
Registration

LR Health & Beauty Systems Oy:n jälleenmyyjien eettiset säännöt

Nämä eettiset säännöt säätelevät LR-jälleenmyyjien käyttäytymistä ja suhtautumista loppuasiakkaisiin, toisiin suoramarkkinointiyrityksiin sekä toisiinsa ja muodostaa reilun kanssakäymisen ohjenuoran.
Tämä säännöstö heijastaa selkeästi LR:n arvojärjestelmää. Sen on tarkoitus toimia sekä loppuasiakkaiden että LR-jälleenmyyjien, jotka jatkavat liiketoimintamallin kestävää kilpailukykyä, tyytyväisyyden suojaamiseksi pitkäaikaisen perinteen jatkamiseksi ja yrityksen hyvän maineen säilyttämiseksi.

1. Käyttäytyminen loppuasiakkaita kohtaan

LR-jälleenmyyjä tarjoaa loppuasiakkaille parasta mahdollista palvelua. Tähän liittyen haluamme korostaa seuraavia seikkoja.

1.1. LR-jälleenmyyjät käyttävät vain yksiselitteisiä ja reiluja myyntimenetelmiä.

1.2. Loppuasiakkaille tulee esittää tarkat tuotetiedot, joihin kuuluvat myös hintatiedot, maksu- ja palautustavat sekä tiedot kaupan perumisoikeudesta. Jälleenmyyjä saa jakaa vain sellaista informaatiota, joka on yrityksen virallisen linjan mukaista.

1.3. LR–jälleenmyyjien tulee kunnioittaa loppuasiakkaiden yksityisyyttä; esim. tuote-esittely pidetään vain, mikäli loppuasiakas siihen nimenomaan suostuu. Loppuasiakkaan yksityistietojen suojasta tulee huolehtia ensisijaisesti.

1.4. LR–jälleenmyyjien tavaramerkki on reiluus. Jälleenmyyjät eivät saa käyttää hyväkseen loppuasiakkaiden kokemattomuutta, sairauksia, ikää tai riittämätöntä kielitaitoa.

1.5. Loppuasiakkaiden tekemät tilaukset tulee hoitaa mahdollisimman nopeasti. Tilaukseen liittyvistä ongelmista tulee välittömästi ilmoittaa loppuasiakkaalle.

2. Käyttäytyminen uusia jälleenmyyjiä hankittaessa

Rehellisyys ja avoimuus ovat avain menestyksekkääseen sponsorointiin.

2.1. Sponsoroidessa ansio- ja uramahdollisuudet kuvataan totuudenmukaisesti. Myös syntyvistä kuluista ja kustannuksista on kerrottava.

2.2. LR-jälleenmyyjien ansioesimerkkien täytyy vastata todellisuutta. Jälleenmyyjä ei saa antaa takuita tiettyjen tulojen saavuttamisesta.

2.3. Tuotteista saa antaa vain sellaista tietoa, joka on yrityksen virallisen linjan mukaista. 

2.4. Negatiivisia ja vähätteleviä ilmaisuja muista suoramarkkinointiyrityksistä ja niiden tuotteista ei tule esittää.

 

3. LR–jälleenmyyjien käyttäytyminen toisiaan kohtaan

Yksittäisten struktuurien välillä vallitsee terve, reilu kilpailu, jota leimaa keskinäinen kunnioitus.

Jälleenmyyjien hankkiminen saman yrityksen muista struktuureista on ehdottomasti kielletty. Tähän liittyen seuraavanlainen käyttäytyminen on ehdottomasti kiellettyä:

  • Jälleenmyyjien houkutteleminen kiellettyyn struktuurinvaihtoon lupauksilla esim. paremmasta opastuksesta, paremmista uramahdollisuuksista, jne.
  • Jälleenmyyjien houkutteleminen sopimuksen rikkomiseen, kuten esim. näennäisiin kumppanuuksiin ns. tuntemattoman taustahenkilön välityksellä.
  • Negatiiviset tai vähättelevät puheet toisista LR-jälleenmyyjistä.
  • Erimielisyyksiä ei puida julkisesti mediassa. (esim. lehdistössä,          sosiaalisessa mediassa eikä muissa julkisissa informaatiolähteissä).

         

4. LR-jälleenmyyjien käyttäytyminen muita suoramarkkinointiyrityksiä kohtaan

Käyttäydymme kunnioittaen kaikkia muita suoramarkkinointiyrityksiä kohtaan.

4.1. Jälleenmyyjien epärehellinen, strateginen hankkiminen muista suoramarkkinointiyrityksistä on epäeettistä ja siten LR:n kannalta suvaitsematonta. Tässä yh-teydessä erityisesti seuraavanlainen toiminta on kielletty:

  • Kokonaisten struktuurien hankkiminen systemaattisesti useampia jälleenmyyjiä lähestymällä.
  • Negatiiviset tai vähättelevät ilmiasut näistä yrityksistä (ansiomahdollisuuksista, tuotteista, jne.).
  • Muiden yritysten jälleenmyyjien houkutteleminen sopimuksen rikkomiseen.
  • Yrityksen vaihtamisen yhteydessä ns. ”rikemaksun” maksaminen tai lupaus sellaisten maksujen maksamisesta.

4.2. Muiden suoramarkkinointiyritysten yksittäisten jälleenmyyjien uhkaileminen mahdollisten kilpailunvastaisten lausuntojen vuoksi on kielletty.

 

5. LR–jälleenmyyjien käyttäytyminen emoyhtiötä kohtaan

LR–jälleenmyyjien tulee käyttäytyä lojaalisti yritystään kohtaan.


5.1. LR–jälleenmyyjän tulee toimia työssään rehellisellä, reilulla tavalla.
Markkinointisuunnitelman kaikenlainen vääristely on epäeettistä ja liiketoiminnalle erittäin vahingollista. Näin ollen tässä yhteydessä on mainittava esim. järjestelmällinen tilausten varastoon ostaminen ja näiden tavaroiden epäasiallinen palauttaminen, kilpailun pilaaminen alihintaan myymällä, jälleenmyyjäsopimusten vääristely ja vastaava toiminta.


5.2. LR-jälleenmyyjän tulee käyttäytyä yritystä kohtaan lojaalisti ja edustaa sitä aina asiallisesti.


5.3. LR-jälleenmyyjien käyttäytymisperiaatteita ovat LR Health & Beauty Systems Oy:n yleiset liiketoimintaehdot.

 

6. LR-jälleenmyyjien käyttäytyminen julkisuudessa

LR–jälleenmyyjät esiintyvät aina liiketoiminnan harjoittajina.

6.1. LR-jälleenmyyjät eivät ole LR:n toimintaohjeisiin sidottuja työntekijöitä eivätkä LR:n alihankkijoita. Jälleenmyyjien ei tule antaa sellaista vaikutelmaa, että he ovat yrityksen toimihenkilöitä. 


6.2. Yritys pidättää oikeuden kanssakäymiseen lehdistön, television ja radion kanssa. Poikkeuksiin tarvitaan erillinen lupa. Näiden medioiden kyselyt tulee aina heti välittää LR Health & Beauty Systems Oy:lle.  Kaikissa yritystä, toisia jälleenmyyjiä tai muita yrityksiä koskevissa ilmaisuissa kaikissa medioissa (käsittäen Facebookin ja Twitterin) tulee noudattaa reiluuden ja lojaalisuuden periaatetta. Tarvittaessa tällaiset lausunnot tulee hyväksyttää LR:n kanssa.

Nämä eettiset säännöt ovat sitovat kaikille LR-jälleenmyyjille.

Why LR

Values
Company carRemuneration systemRecognition
Success stories

LR products

ZEITGARDTuotekuvastotAloe VeraColostrumMicrosilverDeluxe

LR star-concept

Guido Maria KretschmerCristina FerreiraKarolina KurkovaBruce Willis

Company LR

DevelopmentDirect salesLR GLOBAL KIDS FUND
Dr. Thomas StoffmehlThomas HeursenDr. Andreas Laabs

Networked with:

TwitterFacebookXINGLinked inYoutubeInstagram

Member of:

BDDBDIHVKESELDIA

Cooperation with:

Mercedes-BenzVolkswagenPorscheDHLIASCSGS INSTITUT
FRESENIUS
DermatestZEITGARD