LR Partner
Registration

Κώδικας Ηθικής των Συνεργατών της LR Health & Beauty Systems

Ο Κώδικας Ηθικής ρυθμίζει την συμπεριφορά και σχέση των LR Συνεργατών με τελικούς καταναλωτές, με ανταγωνίστριες εταιρίες MLM, με άλλους LR Συνεργάτες και παρέχει μια σειρά από κατευθυντήριες γραμμές για την σωστή και δίκαιη συναναστροφή μεταξύ τους. Ο Κώδικας Ηθικής αποτελεί την ξεκάθαρη υποστήριξη του συστήματος Αξιών της LR.
Στοχεύει στην προστασία και ευχαρίστηση των τελικών Συνεργατών και καταναλωτών, οι οποίοι προωθούν την μόνιμη ανταγωνιστικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου, συνεχίζουν την μακροχρόνια παράδοση και διατηρούν την καλή φήμη της εταιρείας.

1. Συμπεριφορά απέναντι σε τελικούς καταναλωτές

Ο LR Συνεργάτης παρέχει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση στον τελικό καταναλωτή. Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται έμφαση στα ακόλουθα:

1.1.     Οι LR Συνεργάτες εφαρμόζουν μόνο σαφείς και δίκαιες μεθόδους προώθησης.


1.2.     Σαφείς και ολοκληρωμένες πληροφορίες προϊόντων θα πρέπει να παρουσιάζονται στον τελικό καταναλωτή, διεξοδικές πληροφορίες για τις τιμές, τους όρους πληρωμής και επιστροφής, καθώς και το δικαίωμα υπαναχώρησης. Γενικά επιτρέπεται να μεταδοθούν μόνο πληροφορίες οι οποίες συμφωνούν με τις επίσημες δηλώσεις της εταιρείας.


1.3.     Οι LR Συνεργάτες σέβονται την ιδιωτική ζωή των τελικών καταναλωτών. Μια παρουσίαση προϊόντων λαμβάνει μέρος μόνο όταν ο τελικός καταναλωτής συμφωνεί ρητά με αυτήν. Η προστασία της ιδιωτικής ζωής του τελικού καταναλωτή βρίσκεται στην άμεση προτεραιότητα της εταιρείας.


1.4.     Οι LR Συνεργάτες χαρακτηρίζονται από εντιμότητα. Δεν εκμεταλλεύονται την απειρία, αρρώστιες, ηλικία ή τις ανεπαρκείς γλωσσικές δεξιότητες των τελικών καταναλωτών τους.


1.5.    Οι παραγγελίες τελικών καταναλωτών πρέπει να επεξεργαστούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η παράδοση θα πρέπει να γίνεται το αργότερο εντός 14 ημερών, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει οριστεί άλλη ημερομηνία παράδοσης. Προβλήματα κατά την επεξεργασία της παραγγελίας πρέπει να γνωστοποιηθούν άμεσα στον τελικό αποδέκτη της παραγγελίας.

2. Συμπεριφορά κατά τη δημιουργία νέων Συνεργατών

Η ειλικρίνεια και κοινωνικότητα είναι το κλειδί για το επιτυχημένο Σπονσάρισμα.

2.1.     Κατά το Σπονσάρισμα παρουσιάζονται οι δυνατότητες καριέρας και εξασφάλισης εισοδήματος με απόλυτη ειλικρίνεια. Επίσης, πρέπει να αναφερθούν πληροφορίες για κόστη και έξοδα με τα οποία επιβαρύνεται ο τελικός καταναλωτής.


2.2.     Παραδείγματα εισοδήματος από Συνεργάτες πρέπει να αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. Δεν επιτρέπεται να δοθεί εγγύηση για συγκεκριμένο εισόδημα.


2.3.     Πληροφορίες για προϊόντα επιτρέπεται να δοθούν μόνο εφόσον συμφωνούν με τις  επίσημες δηλώσεις της εταιρείας.


2.4.     Αρνητικές ή υποτιμητικές δηλώσεις για άλλες εταιρείες MLM καθώς και τα προϊόντα τους θα πρέπει να παραλειφθούν.

3. Συμπεριφορά των LR Συνεργατών μεταξύ τους

Μεταξύ των δικτύων κυριαρχεί ο υγιής και δίκαιος ανταγωνισμός, ο οποίος χαρακτηρίζεται από αμοιβαίο σεβασμό. 

Η απόσπαση Συνεργατών άλλων δικτύων της ίδιας εταιρείας απαγορεύεται ρητά. Στο πλαίσιο αυτό δίνεται έμφαση ότι απαγορεύονται τα ακόλουθα:

  • Η παρότρυνση των Συνεργατών σε αθέμιτες αλλαγές δικτύων μέσω υποσχέσεων, όπως καλύτερη εξυπηρέτηση, καλύτερες ευκαιρίες καριέρας, κτλ.
  • Η παρότρυνση των Συνεργατών στην αθέτηση της σύμβασης, όπως για παράδειγμα εικονικές Συνεργασίες μέσω “straw men” (εικονικών Συνεργατών).
  • Αρνητικές ή υποτιμητικές δηλώσεις για άλλους LR Συνεργάτες.
  • Διαφωνίες δεν θα πρέπει κοινοποιούνται δημοσίως μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (π.χ. τον τύπο, τα κοινωνικά δίκτυα και άλλες δημόσιες πηγές πληροφοριών).


4. Συμπεριφορά των LR Συνεργατών σε άλλες εταιρείες MLM

Σεβόμαστε κάθε άλλη εταιρεία MLM.

4.1. Η αθέμιτη, στρατηγική απόσπαση Συνεργατών από άλλες εταιρείες MLM είναι ανήθικη και δε γίνεται αποδεκτή από την LR. Στο πλαίσιο αυτό δίνεται ιδιαίτερη έμφαση ότι απαγορεύονται τα ακόλουθα:

  •  Η απόσπαση ολόκληρων δικτύων μέσω συστηματικής επικοινωνίας με πολλούς Συνεργάτες από ανταγωνίστριες εταιρίες.
  •  Αρνητικές ή υποτιμητικές δηλώσεις για τις εταιρείες αυτές (για εισοδηματικές δυνατότητες, προϊόντα, κτλ.). 
  • Παρότρυνση Συνεργατών τους για αθέτηση της σύμβασης.
  • PΑπόδοση (χρηματικής) αμοιβής στην περίπτωση αλλαγής εταιρείας ή η υπόσχεση παρόμοιων αμοιβών

4.2. Επιπλήξεις μεμονωμένων Συνεργατών άλλων εταιρειών MLM για αθέμιτες και συκοφαντικές δηλώσεις θα πρέπει να παραλειφθούν.

5. Συμπεριφορά των LR Συνεργατών απέναντι σε ολόκληρη την εταιρεία

Οι LR Συνεργάτες συμπεριφέρονται έντιμα στην εταιρεία τους.

5.1. Ο LR Συνεργάτης χαρακτηρίζεται από καθαρό και δίκαιο τρόπο άσκησης της επιχειρηματικής ιδέας.
Κάθε χειραγώγηση του Marketing Plan είναι ανήθικη και βλάπτει ιδιαίτερα το επιχειρηματικό μοντέλο της LR. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να αναφερθούν τα ακόλουθα παραδείγματα ως μερικά αντιπροσωπευτικά δείγματα τέτοιας συμπεριφοράς: οι συστηματικές μεγάλες αγορές προϊόντων και η αδικαιολόγητη επιστροφή τους, η αλλοίωση του ανταγωνισμού μέσω ιδιαίτερα χαμηλών τιμών < τιμής αγοράς π.χ. μέσω ιστοσελίδων δημοπρασιών, χειραγώγηση αιτήσεων συνεργασίας κ.α.

5.2. Ο LR Συνεργάτης φέρεται έντιμα απέναντι στην εταιρεία και την αντιπροσωπεύει οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατάλληλα και υπεύθυνα. Προσπαθεί, όσο του επιτρέπουν η δικαιοδοσία και οι δυνατότητες του, να αποτρέψει ζημιές για την εταιρεία ως εκπρόσωπος αυτής.

5.3. Οι ενέργειες των LR Συνεργατών γίνονται σύμφωνα με τους όρους συναλλαγών της LR Health & Beauty Systems.

6. Η δημόσια παρουσία των LR Συνεργατών

Οι LR Συνεργάτες παρουσιάζονται πάντα ως σοβαροί επιχειρηματίες.

6.1. Οι LR Συνεργάτες δεν είναι εργαζόμενοι της LR ούτε ανάδοχοι έργου της LR. Δεν προκαλούν την εντύπωση ότι εργάζονται ως υπάλληλοι της εταιρείας.

6.2. Η επικοινωνία με τον τύπο, την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τα social media αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της εταιρείας. Εξαιρέσεις προϋποθέτουν την έγκριση της εταιρείας.
Οι αιτήσεις από αυτά τα μέσα θα πρέπει άμεσα να προωθηθούν στο αρμόδιο τμήμα τύπου της LR.
Όλες οι δηλώσεις που αφορούν την εταιρεία, άλλους Συνεργάτες ή άλλες εταιρείες σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (συμπ. Facebook και Twitter) απαιτούν την τήρηση της υποχρέωσης για πίστη και εντιμότητα. Εάν είναι απαραίτητο θα πρέπει να επικοινωνήσει πρωτίστως με την LR.

Αυτός ο Κώδικας Ηθικής είναι δεσμευτικός για όλους τους LR Συνεργάτες. Όλοι οι Συνεργάτες φέρουν την υποχρέωση να τον τηρήσουν απαρεγκλίτως.

Γιατί LR

Αξίες
Σχέδιο αυτοκινήτωνΣύστημα ΑμοιβώνΑναγνώρηση
Ιστορίες Επιτυχίας

Προϊόντα LR

ZEITGARDΚατάλογοι ΠροϊόντωνAloe VeraMind MasterColostrumMicrosilverDeluxe

Διασημότητες της LR

Guido Maria KretschmerCristina FerreiraKarolina KurkovaBruce Willis

Εταιρεία LR

ΟρόσημαΆμεσες πωλήσειςLR GLOBAL KIDS FUND
Dr. Thomas StoffmehlThomas HeursenDr. Andreas Laabs

Δικτυωμένη με

TwitterFacebookXINGLinked inYoutubeInstagram

Μέλος των:

BDDBDIHVKESELDIA

Συνεργασία με:

Mercedes-BenzVolkswagenPorscheDHLIASCSGS INSTITUT
FRESENIUS
DermatestZEITGARD