LR Partner
Registration

Magatartási szabályok az LR Health & Beauty Systems Partnereinek

Az alábbi Magatartási Kódex szabályozza az LR Partnerek viselkedését és kapcsolatát más MLM cégekkel illetve a többi LR Partnerrel szemben, és irányadó arra vonatkozóan, hogy a fenti szereplők miként járjanak el tisztességesen egymással.
A Kódex tisztán és egyértelműen tükrözi az LR értékrendszerét.
Feladata, hogy védje és szolgálja a vásárlók és a Partnerek érdekeit és elégedettségét, hogy versenyképesen és fenntarthatóan képviselhessék az LR üzleti modelljét, folytatva ezzel az LR tradícióját és fenntartva a cég jó hírnevét.

1. Vásárlókkal szembeni magatartás

Az LR Partner a lehető legjobb szolgáltatást biztosítja vásárlói számára. Ezzel kapcsolatban különösen kiemeljük az alábbiakat:

1.1. Az LR Partnerek kizárólag egyértelmű és tisztességes eladási módszereket alkalmazhatnak.

1.2. A vásárlók a lehető legpontosabb információkat kell, hogy kapják. Ebbe beletartozik az ár, a fizetési módok és a csere lehetőségei ugyanúgy, mint az LR visszatérítési kötelezettsége. LR Partner alapvetően csak olyan információkat közvetíthet, amelyek megegyeznek a cég kijelentéseivel.

1.3. Az LR Partnereknek tiszteletben kell tartaniuk vásárlóik magánéletét – termékbemutató tartására pl. csak akkor van lehetőség, ha a vásárló kifejezetten beleegyezését adta. A vásárlók személyes adatainak védelme prioritást élvez.

1.4. Az LR Partnerek kitűnnek tisztességes üzleti hozzáállásukkal. Nem használják ki vásárlójuk tapasztalatlanságát, betegségét, életkorát vagy hiányos nyelvtudását.

1.5. A vásárlók megrendeléseit időben fel kell dolgozni. A szállításoknak 14 napon belül meg kell érkezniük, hacsak nem egyeztek meg más időpontban. A szállítással kapcsolatos problémákról haladéktalanul értesíteni kell a vásárlót.

2. Új Partnerek toborzása közbeni magatartás

A sikeres szponzoráció kulcsa az őszinteség és a nyitottság.

2.1. A pénzkereseti és karrierlehetőségeket a szponzorálás alatt mindvégig a valóságnak megfelelően kell bemutatni. Közölni kell a költségekkel és díjakkal kapcsolatos minden információt.

2.2. A jövedelemszerzési lehetőségeket a valóságnak megfelelően kell bemutatni. Konkrét bevételi összeget garantálni nem lehet.

2.3. A termékekről szóló információnak egyeznie kell a cég hivatalos adataival és kijelentéseivel.

2.4. Az LR Partner tartózkodjék attól, hogy elmarasztaló vagy lekicsinylő megjegyzést tegyen más MLM cégekre vagy azok termékeire.

3. Az LR Partnerek egymás közti magatartása

A struktúrák között egészséges és tisztességes versengés zajlik, amelyet a kölcsönös, tisztelet irányít.

Az LR Partnerek átcsábítása egy másik LR Partner hálózatából szigorúan tilos. Ebben a tekintetben különösen kiemeljük:

  • Tilos más struktúrák LR Partnereit a nagyobb segítségnyújtás vagy a gyorsabb karrier ígéretével struktúra-váltásra csábítani.
  • Tilos a forgalmazó Partnereket szerződésbontásra buzdítani, és álpartnereket a létszám növelése érdekében beléptetni.
  • Tilos negatív kijelentések vagy elmarasztaló megjegyzések terjesztése más LR Partnerekről.
  • Nézeteltéréseket nem hozunk nyilvánosságra. (Sem újságban, sem a közösségi média felületeken, sem más médiumokban.)

4. Az LR Partner magatartása más MLM cégekkel szemben

Minden más MLM céget tisztelettel kezel.

4.1. Más MLM cégek Partnereinek tisztességtelen átcsábítása nem megengedett és etikátlan. Ezzel kapcsolatban az alábbiakat emeljük ki:

  • Tilos egy teljes struktúra célba vétele több Partner szisztematikus megkeresésével.
  • Tilos negatív illetve elmarasztaló kijelentéseket tenni az említett cégről, termékeiről, stb.
  • Tilos szerződésszegésre csábítani más cég Partnereit.
  • Tilos „fejpénz“ vagy más honorárium ígérete a cégváltás fejében.

4.2. Tilos állítólagos vádakkal bizalmatlanságot kelteni a másik cég Partnerében a saját cégével szemben.

5. LR Partnerek viselkedése az LR-rel szemben

Az LR Partner lojális vállalatához.

5.1.    Az LR Partner kitűnik tiszta és tisztességes munkamódszereivel.
Etikátlan és főként romboló hatású az üzletre nézve a Marketing Terv bárminemű megváltoztatása. Ebben a tekintetben kiemeljük: Tilos az áruk felvásárlása, majd jogtalan visszaküldése, ahogy a verseny eltorzítása is áron aluli eladásokkal, pl. aukciós oldalak használata, a Jelentkezési lap megváltoztatása stb. révén.

5.2.    Az LR Partner lojális a vállalattal szemben, és mindig ennek megfelelően, kellő komolysággal képviseli. Igyekszik megóvni mindenfajta kártól, amennyiben ez módjában áll.

5.3.    Az LR Partnerek tevékenységére vonatkozóan az LR Health & Beauty Systems Általános Üzleti Feltételei az irányadóak.

6. LR Partner megjelenése a nyilvánosság előtt

Az LR Partnerek mindig komoly üzletemberekként jelennek meg.

6.1. Az LR Partnerek sem munkavállalói, sem megbízotti viszonyban nem állnak az LR-rel, és nem tüntetik fel magukat sem az LR alkalmazottaiként, sem az LR megbízottjaiként.

6.2. A televízióval, rádióval és a sajtóval való mindennemű kapcsolattartás az LR mint cég előjoga. A kivételek külön engedélyhez kötöttek. Ezzel kapcsolatos megkeresések azonnal az LR sajtóosztályának továbbítandók. Minden, a céggel, a Partnerekkel, vagy egyéb cégekkel kapcsolatos megnyilatkozásnak a médiumokban (beleértve a közösségi média felületeket is), lojálisnak és tisztességesnek kell lennie. Ezek tartalmát minden esetben egyeztetni kell az LR-rel.

Ez a magatartási kódex minden LR Partner számára kötelező érvényű.

Miért az LR?

Értékek
Céges autóJutalmazási rendszerElismerés
Siker történetek

LR termékek

ZEITGARDTermékkatalógusokAloe VeraMind MasterColostrumMicrosilverDeluxe

LR sztár-koncepció

Guido Maria KretschmerCristina FerreiraKarolina KurkovaBruce Willis

A cég

FejlődésKözvetlen értékesítésLR GLOBAL KIDS FUND
Dr. Thomas StoffmehlThomas HeursenDr. Andreas Laabs

Kapcsolatban áll:

TwitterFacebookXINGLinked inYoutubeInstagram

Tagság:

BDDBDIHVKESELDIA

Kooperáció:

Mercedes-BenzVolkswagenPorscheDHLIASCSGS INSTITUT
FRESENIUS
DermatestZEITGARD