Privacybeleid van LR-Health-Beauty.Systems (LR)

LR draagt de vrijwaring van uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens hoog in het vaandel. Ons bedrijfsbeleid besteedt ruim aandacht aan de legale en verantwoorde verwerking van uw gegevens en voorziet dat we u uitvoerig informeren over de gegevens die we over u vergaren. Voor ons komt het erop aan het vertrouwelijk karakter en de veiligheid van uw gegevens maximaal te vrijwaren. Via deze weg delen we u dan ook graag mee welke gegevens we over u vergaren en lichten we het hoe en waarom daarvan toe. 

1.                 Vergaring van persoonsgegevens

Via dit (zonder login) vrij toegankelijke onderdeel van deze webpagina vergaren we geen andere persoonsgegevens dan bv. namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen of IP-adressen.

1.1             Gegevens verstrekt via het contactformulier

U erkent dat u de gegevens die u via het contactformulier van deze webpagina verstrekt of die u ons per e-mail toestuurt, volledig vrijwillig aan ons overmaakt. Wij slaan deze gegevens op en verwerken ze om tegemoet te kunnen komen aan uw aanvragen of om u de gewenste informatie ter bezorgen. 

Om uw dossier zo goed mogelijk te kunnen onderzoeken en uw eventuele kandidatuur voor te bereiden, vergaren en verwerken we de gegevens die u ons met het oog op een mogelijke toetreding tot het LR-dealernetwerk bezorgt en maken we ze over aan de ondernemingen van de groep en aan onze distributiepartners. De gegevens die u ons overmaakt om tot het netwerk van LR-partners in het buitenland toe te treden, bezorgen wij aan de bevoegde buitenlandse entiteit.

1.2             Etracker / Cookies

De gegevens op deze webpagina worden met behulp van de technologie van etracker GmbH (www.etracker.com) voor statistische doeleinden vergaard en bewaard. Aan de hand daarvan maken we onder een pseudoniem een gebruikersprofiel aan. Daarvoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die toelaten de internetbrowser later te herkennen. De gegevens die met de etracker-technologieën worden vergaard, kunnen enkel met de afzonderlijk door de betrokkene verleende toestemming worden aangewend om de bezoeker van de webpagina persoonlijk te identificeren en te relateren aan de persoonsgegevens van de drager van het pseudoniem. De opgeslagen gegevens dienen uitsluitend voor statistische doeleinden; ze worden op geen enkel ogenblik, voor commerciële noch niet-commerciële doeleinden, ter beschikking van derden gesteld. U heeft op ieder ogenblik het recht zich te verzetten tegen de verdere vergaring en bewaring van uw persoonsgegevens. Anderzijds staat het u ook vrij de instellingen van uw browser zodanig te wijzigen dat cookies niet langer worden toegestaan. 

1.3             Overdracht van gegevens aan derden

Afgezien van de eerder aangehaalde gegevens die u ons via het contactformulier bezorgt, maken wij uw persoonsgegevens niet aan derden over. We verklaren expliciet dat we ons niet inlaten met de verkoop van adressen of gegevens. Uw gegevens worden uitsluitend door ons of door betrouwbare dienstverleners die voor ons IT-prestaties verstrekken, verwerkt.

2.                 Beveiliging

Wij treffen adequate technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijk of onrechtmatig wissen, tegen wijziging of verlies en tegen onrechtmatige overdracht of toegang. 

3.                 Koppelingen

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de koppelingen die wij op webpagina's van andere ondernemingen of personen aanbrachten. Verder vestigen we uw aandacht erop dat de wijze waarop die webpagina's uw persoonsgegevens behandelen, onderworpen is aan het privacybeleid dat op die pagina's van toepassing is.

4.                 Opvragen van de gebruiksvoorwaarden

U kunt ons beleid betreffende de bescherming van uw persoonlijke gegevens steeds via deze pagina opvragen. Alle wijzigingen die wij in de toekomst aan onze gebruiksvoorwaarden en aan ons beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens aanbrengen, worden op deze pagina bekend gemaakt. Het permanente internetadres van deze pagina luidt: lr-health-beauty.systems/nl/Datenschutz

5.                 Nog vragen of wensen?

Aarzel niet om ons al uw vragen en suggesties rond privacybescherming over te maken. Dat kan op volgend e-mailadres: datenschutz@lr-health-beauty.systems

 

 

LR-Health-Beauty.Systems, Stand. 1/01/2012

Waarom LR

Waarden
BedrijfsautoVergoedingssysteemErkenning
Succes verhalen

LR Producten

ZEITGARDProduct catalogusAloë VeraMind MasterColostrumMicrosilverDeluxe

LR star-concept

Guido Maria KretschmerCristina FerreiraKarolina KurkovaBruce Willis

Company LR

OntwikkelingDirecte VerkoopLR GLOBAL KIDS FUND
Dr. Thomas StoffmehlThomas HeursenDr. Andreas Laabs

Networked with:

TwitterFacebookXINGLinked inYoutubeInstagram

Member of:

BDDBDIHVKESELDIA

Cooperation with:

Mercedes-BenzVolkswagenPorscheDHLIASCSGS INSTITUT
FRESENIUS
DermatestZEITGARD