LR Partner
Registration

Zasady postępowania Partnerów LR Health & Beauty Systems Sp. z o.o.

Niniejszy kodeks postępowania reguluje zachowanie i relacje Partnerów LR w stosunku do klientów, do innych przedsiębiorstw MLM jak i do innych Partnerów LR oraz ustanawia normę dla uczciwych wzajemnych kontaktów.
Kodeks wyraźnie prezentuje system wartości LR.
Powinien on służyć ochronie oraz zadowoleniu zarówno klientów jak i Partnerów LR, którzy wspierają trwałą konkurencyjność modelu biznesowego, kontynuują wieloletnią tradycję oraz dbają o dobre imię przedsiębiorstwa.

1. Postępowanie wobec klienta

Partner LR oferuje klientowi możliwie najlepszą obsługę. W tym kontekście należy szczególnie podkreślić:


1.1.    Partnerzy LR stosują tylko jednoznaczne i uczciwe metody sprzedaży.

1.2.    Należy ujawniać klientowi dokładne informacje produktowe, należą do nich również informacje dotyczące ceny, warunków płatności i zwrotu orazinformacja o prawie do odstąpienia od umowy. Zasadniczo można przekazywać tylko takie informacje, które zgadzają się z oficjalnymi wypowiedziami przedsiębiorstwa.

1.3.    Partnerzy LR szanują sferę prywatną klienta, np. prezentacja produktu odbywa się tylko wówczas, jeśli klient wyraźnie się na nią zgodzi. Ochrona prywatnych informacji dotyczących klienta jest priorytetem.

1.4.    Partnerzy LR charakteryzują się uczciwością. Nie wykorzystują braku doświadczenia, choroby, wieku lub niedostatecznej znajomości języka klienta.

1.5.    Złożone przez klientów zamówienia powinny być realizowane w krótkim czasie. Dostawa ma miejsce najpóźniej w ciągu 14 dni, o ile nie ustalono innego terminu. Problemy z realizacją zamówienia należy niezwłocznie zgłaszać klientowi.

2. Postępowanie przy pozyskiwaniu nowych Partnerów

Uczciwość i otwartość to klucz do udanego sponsorowania.


2.1.    Przy sponsorowaniu należy zgodnie z prawdą przedstawić możliwości zarobkowe oraz możliwości zrobienia kariery. Należy również zwrócić uwagę na przypadające koszty i wydatki.

2.2.     Przykłady dochodu Partnerów LR muszą odpowiadać rzeczywistości. Nie wolno udzielać gwarancji uzyskania określonych dochodów.

2.3.     Można udzielać tylko takich informacji produktowych, które są zgodne z oficjalnymi danymi i wypowiedziami przedsiębiorstwa.

2.4.     Niedopuszczalne są negatywne i nieprzychylne wypowiedzi na temat innych przedsiębiorstw MLM oraz ich produktów.

3. Postępowanie wobec innych Partnerów LR

Pomiędzy poszczególnymi strukturami panuje zdrowa, uczciwa konkurencja, którą kształtuje wzajemny szacunek.

Werbowanie Partnerów z innych struktur tego samego przedsiębiorstwa jest surowo zabronione. W tym kontekście należy wymienić zwłaszcza następujące przypadki:

  • Namawianie Partnerów do niedozwolonej zmiany struktury za pomocą obietnic takich jak lepsza opieka, lepsze możliwości zrobienia kariery itp.
  • Namawianie Partnerów do zerwania umowy, np. do fikcyjnego partnerstwa za pomocą podstawionych osób.
  • Negatywne lub nieprzychylne wypowiedzi na temat innych Partnerów LR.
  • Różnice zdań nie są rozstrzygane w mediach (np. w prasa, media społecznościowe i inne publiczne źródła informacji).

4. Postępowanie Partnerów LR wobec innych przedsiębiorstw MLM

Traktujemy każde inne przedsiębiorstwo MLM z szacunkiem.

4.1. Nieuczciwe, strategiczne podkupywanie Partnerów innych przedsiębiorstw MLM jest nieetyczne i nie jest tolerowane przez LR. W tym kontekście należy wymienić zwłaszcza następujące przypadki:

  • Werbowanie całych struktur poprzez systematyczne namawianie wielu Partnerów
  • Negatywne lub nieprzychylne wypowiedzi o tych przedsiębiorstwach (o możliwościach zarobkowych, produktach itd.).
  • Namawianie Partnerów innych przedsiębiorstw do zerwania umowy.
  • Zapłata w przypadku zmiany przedsiębiorstwa bądź obietnica takiej zapłaty.

4.2. Niedozwolone jest upominanie poszczególnych Partnerów innych przedsiębiorstw MLM ze względu na rzekome wypowiedzi niezgodne z zasadami zdrowej konkurencji.

5. Postępowanie Partnerów LR wobec całego przedsiębiorstwa

Partnerzy LR zachowują się lojalnie wobec swojego przedsiębiorstwa.


5.1.  Partner LR wyróżniają się prawymi, uczciwymi metodami pracy. Każda manipulacja planu marketingowego jest nieetyczna i wysokim stopniu szkodliwa dla biznesu. W tym kontekście należy wymienić np: systematyczne kupowanie dużych ilości towarów i nieuzasadniony zwrot tych towarów, zakłócanie konkurencji poprzez sprzedaż poniżej ceny zakupu np. na platformach aukcyjnych, manipulacja umów partnerskich itp.

5.2.  Partner LR zachowuje się lojalnie wobec przedsiębiorstwa i reprezentuje je właściwie i uczciwie. Stara się, na ile jest to w jego mocy, zapobiegać poniesieniu szkody przez przedsiębiorstwo.

5.3.  Zasady postępowania Partnerów LR określają Ogólne Warunki Umowy dla Partnerów LR Health & Beauty Systems Sp. z o.o.

6. Publiczny wizerunek Partnerów LR

Partnerzy LR postępują zawsze jak poważni biznesmeni.


6.1.    Partnerzy LR nie są pracownikami związanymi poleceniami ani zleceniobiorcami LR. Nie powinni budzić wrażenia, że są pracownikami przedsiębiorstwa.

6.2.    Kontakt z prasą, telewizją, radiem jest zastrzeżony dla przedsiębiorstwa. Wyjątki od tej reguły wymagają zgody. Zapytania ze strony tych mediów należy zawsze niezwłocznie przekazywać działowi PR firmy LR.
Wszystkie wypowiedzi dotyczące przedsiębiorstwa, innych Partnerów i innych przedsiębiorstw we wszystkich mediach (w tym Facebook i Twitter), podlegają zobowiązaniu do zachowania uczciwości i lojalności. W razie potrzeby należy je konsultować z LR.

Niniejszy kodeks zachowania jest wiążący dla wszystkich Partnerów LR, każdy Partner jest zobowiązany do jego przestrzegania.

Dlaczego LR

Wartości
Samochody firmoweSystem wynagradzaniaUznanie
Historie sukcesu

Produkty LR

ZEITGARDKatalogi produktoweAloe VeraMind MasterColostrumMicrosilverDeluxe

Gwiazdy w LR

Guido Maria KretschmerCristina FerreiraKarolina KurkovaBruce Willis

Firma LR

RozwójSprzedaż bezpośredniaLR GLOBAL KIDS FUND
Dr. Thomas StoffmehlThomas HeursenDr. Andreas Laabs

Networked with:

TwitterFacebookXINGLinked inYoutubeInstagram

Member of:

BDDBDIHVKESELDIA

Cooperation with:

Mercedes-BenzVolkswagenPorscheDHLIASCSGS INSTITUT
FRESENIUS
DermatestZEITGARD