LR Partner
Registration

Hodnoty spol. LR: Zodpovednosť, dôvera, náklonnosť

Cieľom a zodpovednosťou spol. LR je dať každému človeku na celom svete šancu, aby si mohol zlepšiť svoju kvalitu života: pomocou inovatívnych a hospodárnych produktov, pomocou atraktívneho obchodného modelu pre partnerov predaja, rozmanitých perspektív pre všetkých zamestnancov ako aj pomocou excelentnej kvality a kompetentnosti vo všetkom, čo LR robí.

 

Základom sú hodnoty spol. LR: náklonnosť, dôvera a zodpovednosť

Lebo práve tá kultúra podnikania, ktorá je orientovaná na hodnoty, je zodpovedná a zameraná na človeka, tvorí kostru dlhodobého a medzinárodného úspechu LR. Zohľadňuje rovnováhu medzi inováciou a tradíciou, rovnako ako medzi flexibilnosťou a stabilitou.  V obchode spol. LR je dôležité, na jednej strane podporovať zavádzanie nových procesov, mechanizmov a nástrojov a na druhej strane sa postarať o to, aby sa pri tom myslelo a konalo zodpovedne a so zameraním na hodnoty.

U spol. LR je v centre záujmu človek. S dôverou, zodpovednosťou a náklonnosťou.

 

 

Werte Leidenschaft

·        Náklonnosť: Náklonnosť k človeku, k produktom a obchodu. U LR a jej predajných partnerov je v centre záujmu človek. Celá činnosť a akékoľvek konanie v tomto podniku sa točí okolo úspechu partnerov.  Pre spol. LR je vášňou robiť iných ľudí úspešnými. Úspešní LR-partneri poznali: Nedá sa v LR len pracovať, dá sa však pre LR žiť.

 

Werte Vertrauen

·        Dôvera: Neobmedzene spoľahlivý podnik pre dodávateľov, kooperačných partnerov, spolupracovníkov a samozrejme aj pre partnerov predaja. Spol. LR je férová, transparentná a čestná. LR nerobí obchody na úkor ľudí, ale spoločne s ľuďmi a pre ľudí. V LR sa môže každý nezávisle od predošlého vzdelania a doby nástupu  pomocou vlastnej angažovanosti a vôle dostať až na úplný vrchol.

 

Werte Verantwortung

·        Zodpovednosť: Pri zaobchádzaní so životným prostredím konáme ako „dobrí občania“ – zodpovedne. LR-produkty sú certifikované a vyhovujú najvyšším štandardom. LR ako globálny podnik  zmýšľa napriek tomu lokálne a pociťuje zodpovednosť za ľudí a krajiny, v ktorých vykonáva svoju činnosť. Spol. LR po celom svete preberá konkrétnu zodpovednosť pomocou fondu LR GLOBAL KIDS FUND, napríklad pri lokálnych charitatívnych projektoch. 

 

Prečo LR

Hodnoty
Firemné autoSystém odmeňovaniaUznanie
Príbehy úspechu

Produkty LR

ZEITGARDKatalógy produktovAloe VeraMind MasterColostrumMicrosilverDeluxe

LR koncept hviezd

Guido Maria KretschmerCristina FerreiraKarolina KurkovaBruce Willis

Firma LR

VývojPriamy predajLR Detský fond
Dr. Thomas StoffmehlThomas HeursenDr. Andreas Laabs

Networked with:

TwitterFacebookXINGLinked inYoutubeInstagram

Member of:

BDDBDIHVKESELDIA

Cooperation with:

Mercedes-BenzVolkswagenPorscheDHLIASCSGS INSTITUT
FRESENIUS
DermatestZEITGARD