Prehlásenie o ochrane dát poskytnutých spoločnosti LR-Health-Beauty.Systems (LR)

Je pre nás maximálne dôležitá ochrana Vášho súkromia a Vašich osobných údajov. Jedným z dôležitých aspektov v rámci našej činnosti je zodpovedne zaobchádzanie s Vašimi osobnými údajmi v súlade s právnymi normami. K tomu sa radí taktiež detailné vyhlásenie o tom, ktoré z Vašich poskytnutých údajov archivujeme. Naším cieľom je zabezpečenie dôvery a istoty našej spoločnosti v tej najvyššej miere. Z toho dôvodu by sme Vás týmto radi informovali o spôsobe, miere a účelu zhromažďovania a použitia Vašich osobných údajov.

1.   Zhromažďovanie osobných údajov

Prostredníctvom návštevy prístupných častí týchto internetových stránok bez prihlásenia nezhromažďujeme, s výnimkou nižšie uvedených položiek, žiadne údaje osobného charakteru (napr.: mená, adresy, telefónne čísla, emailové adresy alebo IP adresy).

1.1  Vkladanie údajov do kontaktného formulára

Ak nám cez internetové stránky vyplňujete kontaktné formuláre alebo elektronickou poštou zasielate údaje o Vás, konáte tak úplne dobrovoľne. Tieto údaje archivujeme a spracovávame preto, aby sme mohli reagovať na Vaše otázky alebo zaslať Vami požadované informácie. Ak ste prejavili záujem stať sa zmluvným partnerom spoločnosti LR, budeme Vaše osobné údaje archivovať pre účely vypracovania a zavedenia Vášho obchodného profilu, zapracovanie do systému odbytu spoločnosti LR a s tým spojené činnosti ako zmluvného partnera. Ak máte záujem pôsobiť ako zmluvný partner v zahraničí, odovzdávame Vami poskytnuté osobné údaje nášmu zastúpeniu v zahraničí.

1.2  Etracker Cookies

Na týchto internetových stránkach sú zhromažďované a archivované údaje prostredníctvom technológií eTracker GmbH (www.etracker.com) pre štatistické účely. Z údajov je vytvorený pseudonym profilu užívateľa. Na tieto účely môžu byť použité cookies. V prípade cookies sa jedná o krátke textové súbory, ktoré sú ukladané vo Vašom počítači. Umožňujú opätovné rozpoznávanie internetového vyhľadávača. Údaje zozbierané pomocou technológie eTracker nebudú bez výslovného súhlasu konkrétnej osoby použité na to, aby mohol byť návštevník internetových stránok osobne identifikovaný a vďaka osobným údajom tak spájaný s nositeľom pseudonymu. Archivované údaje budú využité výhradne na štatistické účely, ich poskytovanie tretím osobám je vylúčené, či už ku komerčnému alebo nekomerčnému využitiu. Zhromažďovanie a archivácia osobných údajov môžu byť kedykoľvek do budúcna zamedzené alebo si jednoducho prednastaví svoj vyhľadávač tak, aby boli zamietnuté cookies.

1.3  Poskytovanie údajov tretím stranám

Mimo vyššie uvedenú výnimku vzťahujúcu sa na poskytovanie osobných údajov v rámci kontaktných formulárov, neposkytujeme Vaše osobné údaje tretím stranám. Nerealizujeme v žiadnom prípade akýkoľvek obchod s osobnými údajmi alebo adresami. Vaše osobné údaje sú spracovávané výhradne našou spoločnosťou alebo dôveryhodnou spoločnosťou, ktorá nám poskytuje informačné služby.

2. Bezpečnosť

Zaviedli sme príslušné technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, aby sme zamedzili neúmyselnému a neoprávnenému vymazaniu, pozmeňovaniu, strate, odovzdávaniu alebo neoprávnenému zaobchádzaniu s Vašimi osobnými údajmi.

3. Odkazy

Za obsah odkazov spoločností alebo osôb, ktoré sú na našich internetových stránkach, nenesieme žiadnu zodpovednosť. Upozorňujeme, že v oblasti ochrany Vašich osobných údajov na týchto odkazoch sú platné informácie, ktoré sú na nich uvedené.

4. Stiahnutie Podmienok o využití osobných údajov

Na tejto internetové stránkce si môžete kedykoľvek stiahnuť informácie o Ochrane osobných údajov. Prípadné zmeny Podmienok o využití osobných údajov a informácie o Ochrane osobných údajov sú tiež k dispozícii tu.

5.  Máte ďalšie otázky alebo podnety?

Vaše otázky a podnety k téme Ochrany dát budú vítané. Kontaktujte nás, prosím, na tejto emailovej adrese:datenschutz@lr-health-beauty.systems.

 

LR-Health-Beauty.Systems, verzia k 17.06.2019

 

Prečo LR

Hodnoty
Firemné autoSystém odmeňovaniaUznanie
Príbehy úspechu

Produkty LR

ZEITGARDKatalógy produktovAloe VeraMind MasterColostrumMicrosilverDeluxe

LR koncept hviezd

Guido Maria KretschmerCristina FerreiraKarolina KurkovaBruce Willis

Firma LR

VývojPriamy predajLR Detský fond
Dr. Thomas StoffmehlThomas HeursenDr. Andreas Laabs

Networked with:

TwitterFacebookXINGLinked inYoutubeInstagram

Member of:

BDDBDIHVKESELDIA

Cooperation with:

Mercedes-BenzVolkswagenPorscheDHLIASCSGS INSTITUT
FRESENIUS
DermatestZEITGARD